Unban

Att köpa unban innebär att häva sin bannlysning från Sweplay. Alla användare erhåller rättigheten att köpa unban 2 gånger, andra gången till 50% dyrare pris. Att köpa unban innebär inte att man blir immun mot att bli bannlyst igen, du måste fortfarande följa lagen om sweplay precis som alla andra.